Tiểu Sử Chùa Linh Sơn tại Worcester, MA.

Năm 1984 một nhóm Phật tử tại Wordester họp lại thành hình Hội Phật Giáo tại Worcester, MA.
Đến năm 1989, thành lập một Hội Phật Giáo nonprofit organization với tên là “The Buddhist Association of Worcester County.
Vào tháng 10 năm 1991, Hội đã mua lại một căn nhà tọa lạc tại số 16 Ruthven Ave làm chùa.
Tháng 2 năm 1993 Hội mua them bãi đậu xe hế bên.
Tháng 12 năm 1996, Chùa đã kiến thiết lại tầng lầu dưới, 1st floor, để làm bếp.
Năm 2001, khởi hành cất them Chánh Điện.
Năm 2005, Chánh Điện đã tạm xong.

Tuy rằng bước đầu gặp rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự thành tâm của Ni Cô trụ trì là Sư Cô Thích Nử Trí Hòa và sự nổ lực cố gắng không ngừng của toàn thể Phật Tử ở vùng địa phương Worcester cũng như tất cả quý Phật tử gần xa Chánh Điện đã tạm hoàn chỉnh và có thể sinh hoạt mạnh mẽ trong mấy năm qua.